1.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
1.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
1.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.), kitoms institucijoms bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame, vykdydami savo veiklą.
1.2.2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems, kaip:
1.2.2.1. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo, rinkos tyrimų paslaugas teikiančios įmonės;
1.2.2.2. Kurjeriai ir siuntų tarnybos – UAB „DPD Lietuva(Lietuva);
1.2.2.3. IT, debesų prieglobos, Interneto svetainės valdymo ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams;
1.2.3. Kad galėtume skelbti turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
1.2.3.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc.,=(JAV), (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų)
1.2.3.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
1.2.3.3. Google Ireland Limited (Airija) ir (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
1.2.4. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
1.2.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
1.3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES/ EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES/EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES/EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
1.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams;
1.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
1.3.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
1.3.4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
1.3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES/EEE ribų.